Lähetyspäivä
Kategoria
Palkka
Työn tyyppi
Työmalli
Taso
Sijainti

Väylävirasto työpaikkoja

Nyt saatavilla 26 tulokset ovat johdonmukaisia

Järjestä:merkityksellisyys - Päivämäärä

ASIANTUNTIJA, SÄHKÖRATA

Kyseessä on sähkörataan liittyvä valtakunnallinen tehtävä, jossa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden Väyläviraston sähkörata-asiantuntijoiden kanssa, sekä Väyläviraston palveluntuottajia johtaen:• Vastaat rataverkon sähköliittymie...

YhtiöVäylävirasto
OsoiteHelsinkiLappeenrantaOuluTampere
KategoriaKoulutus
Työn tyyppiKokopäiväinen, Vakituinen
Lähetyspäivä 2 päiviä sitten Katso yksityiskohdat

Asiantuntija, sähkörata

Väylävirasto

HelsinkiLappeenrantaOuluTampere

Kyseessä on sähkörataan liittyvä valtakunnallinen tehtävä, jossa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden Väyläviraston sähkörata-asiantuntijoiden kanssa, sekä Väyläviraston palveluntuottajia johtaen:• Vastaat rataverkon sähköliittymie...

Asiantuntija, kustannushallinta

Väylävirasto

HelsinkiLappeenrantaOuluTampereTurkuVaasa

Väyläviraston Hankkeet- toimiala vastaa viraston vastuulla olevista tie-, rata-, ja meriväylähankkeiden rakennussuunnittelusta ja hankkeiden toteuttamisesta sekä hankkeiden hallinnan kehittämistehtävistä. Kehittämisyksikkö vastaa...

Radansuunnittelun projekti-insinööri

Väylävirasto

HelsinkiLappeenrantaOuluTampereTurkuVaasa

Radansuunnittelun projekti-insinöörinä toimit ratahankkeiden suunnitteluprojekteissa projektipäälliköitä avustavissa tehtävissä kuten:•hankintojen valmistelussa ja kilpailutuksessa•suunnittelun ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa...

Asiantuntija/Assistentti, sopimustenhallinta (vuorotteluvapaan sijaisuus)

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Tehtävässä saa monipuolisen katsauksen viraston sopimustenhallinnan tekniseen toteutukseen. Työ sisältää viraston sähköisen sopimustenhallintajärjestelmän ylläpitoa yhtenä pääkäyttäjänä muiden joukossa ja käyttäjätuen antamista se...

Harjoittelija, lakimiesharjoittelija (hankinta)

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Oikeusyksikköön (Helsinki) haetaan 6 kuukauden harjoitteluun julkisista hankinnoista innostunutta oikeustieteen opiskelijaa. Sopimuksen mukaan aloitusajankohta on 6.5.-10.6.2024. Tule osaksi kokenutta, ammattitaitoista ja innostav...

Harjoittelija, ICT

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Työtehtävien kautta henkilöllä on mahdollisuus tutustua kokeneiden asiantuntijoiden opastuksella viraston ICT-monitoimittajaympäristön hallintaan ja ohjaamiseen joko kokonaishallinnan ja/tai rajatumman osa-alueen puitteissa. Työt...

Harjoittelija, Analytiikkapalvelun kehitys- ja tukitehtävät

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Tieto-osasto hakee harjoittelijaa viraston Analytiikkapalvelun kehitys- ja tukitehtäviin. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. analytiikkakehitystyöjonon hallintaa, käyttäjäviestintää ja -ohjeistusta, koulutustarveselvityksiä sekä...

Harjoittelija, Taloushallinto, Helsinki

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Ostolaskujen käsittely (tiliöinti ja automaatio) ja korjaustositteiden laadinta sekä myyntilaskutus ja projektitietoihin liittyvät tehtävät Väyläviraston toiminnanohjausjärjestelmässä. Muut projektiluontoiset tehtävät.Yhteystiedo...

Harjoittelija, infrahankkeiden projektitiedonhallinnan kehittäminen

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Hankkeet -toimiala hakee hankehallintaosaston kehittämisyksikköön hyvän projekti- ja kehittämisotteen omaavaa harjoittelijaa työskentelemään innostuneeseen ja mukavaan porukkaan. Yksikössä edistetään rakentamishankkeiden hallinnan...

Harjoittelija, poikkeamien seuranta ja raportointi

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Harjoittelijana osallistut Väyläviraston poikkeamienhallintaprosessiin, jossa luokitellaan, raportoidaan ja analysoidaan liikennejärjestelmään ja väylänpitoon liittyviä poikkeamia. Tehtävä sijoittuu viraston turvallisuusosastolle....

Harjoittelija, HR ja asiakkuus

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Haemme Väylävirastoon harjoittelijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen. Meillä saat monipuolista työkokemusta ja hyvän näkymän valtion HR-tehtävien ja asiakkuuksien hoidon toimintamalleihin. Väylävirasto mm. selvittää väylänkäyttäjie...

Kolme harjoittelijaa, Hankkeet toimialan hankehallintaosastolle talouden ja asianhallinnan tehtäviin, Helsinki

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden talouden ja hankinta-asiakirjojen hallintaan liittyvät tehtävät, kuten laskujen tiliöinti ja tietojen tarkistus, projektitietojen ylläpito eri järjestelmissä, sopimusten/tilausten käsittely sekä...

Harjoittelija, projektinhallinnan asiantuntijan tehtäviin

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Projektihallinnan asiantuntijan talouden ja hankinta-asiakirjojen hallintaan liittyviin tehtäviin, radan kunnossapidon teettäminen yksikköön.Yhteystiedot: Lisätietoja tehtävästä voit kysyä Palkeiden rekrytointipalvelusta:Aihe: N...

Harjoittelija 2 kpl, infrahankkeiden kustannus- ja päästölaskentaprojekti

Väylävirasto

HelsinkiTampere

Hankkeet -toimiala hakee hankehallintaosaston kehittämisyksikköön kahta hyvän projektiotteen omaavaa harjoittelijaa työskentelemään innostuneeseen ja mukavaan porukkaan. Yksikössä edistetään rakentamishankkeiden hallinnan menetelm...

Kaksi harjoittelijaa, Asiakirjahallinnan tehtäviin

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Väyläviraston asiakirjahallintoyksikkö hakee kahta harjoittelijaa osallistumaan Väyläviraston asiakirjahallinnan monipuolisiin tehtäviin. Asiakirjahallintoyksikkö vastaa mm. viraston asiakirjallisen tieto-omaisuuden elinkaaren hal...

Harjoittelija, Tien kunnossapidon ohjaus osasto. Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Vaasa

Väylävirasto

HelsinkiOuluTampereTurkuVaasa

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu teiden kunnossapidon tiedonhallintaan ja kehittämiseen sekä laadun tarkkailuun liittyviä tehtäviä. Työ painottuu erilaiseen kunnossapitotiedon analysointiin ja kehittämishankkeiden tukemiseen, laadu...

Harjoittelija, Väylien suunnitteluosasto, Suunnittelun ohjausyksikkö

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Suunnittelutoimialan Väylien suunnitteluosasto vastaa ratahankkeiden suunnittelusta, Väyläviraston ja ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden rautateiden ja maanteiden suunnittelun ohjauksesta ja asiantuntijatues...

Harjoittelija, ympäristö

Väylävirasto

HelsinkiOulu

Pohjavesien ja maaperän suojelun tiedonhallinnan sekä muut ympäristötiedon ja -raportoinnin avustavat tehtävät.Yhteystiedot: Lisätietoja tehtävästä voit kysyä Palkeiden rekrytointipalvelusta:Aihe: Nimetön haku/Haku-ID 572Sähköpo...

Harjoittelija, Sisävesiväyläyksikkö, Lappeenranta

Väylävirasto

Lappeenranta, Etelä-Karjala

Työ sisältää vesirakenteiden sijainti- ja ominaisuustietojen viemistä Väyläviraston tietojärjestelmiin. Työtehtävät sisältävät teknisten asiakirjojen läpikäyntiä, paikkatietoaineistojen käsittelyä ja tietojärjestelmien käyttöä. Ty...

Harjoittelija, rataverkon käytön raportoinnin tehtäviin

Väylävirasto

HelsinkiLappeenrantaTampereTurku

Rataverkon käyttöosasto vastaa muun muassa rautateiden verkkoselostuksesta sekä rataverkon käyttöön liittyvistä periaatteista ja sopimuksista. Tuotamme myös tietoa rataverkon käytöstä laajasti Väyläviraston tarpeisiin. Harjoitteli...

Harjoittelija, Sähköratatekniikka

Väylävirasto

HelsinkiOulu

Työhösi kuuluu sähkörataverkon tekniikkaan, sen kehittämiseen ja sen sähkön laatuun liittyviä tehtäviä. Pääset mukaan myös sähköradan ohjeiden kehittämiseen sekä seuraamaan sähkörataverkon energiataseenhallintaa ja siirtolaskutust...

Harjoittelija, tie- rata- ja vesiväylätieot

Väylävirasto

Lappeenranta, Etelä-Karjala

Tieto-osasto hakee hyvää projektiotetta omaavaa harjoittelijaa työskentelemään tie-, rata- ja vesiväylätietojen (eli väylätietojen) ylläpidon ja hallinnan kehittämistehtäviin. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm.-väylätietojen ja...

Harjoittelija, Taitorakenneyksikkö

Väylävirasto

Tampere, Pirkanmaa

Monipuoliset tehtävät liittyen siltojen ja muiden taitorakenteiden (mm. tunnelit, tukimuurit, kanavarakenteet, merimerkit) omaisuudenhallintaan (kunnonhallinta, suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito). Taitorakennerekisterin tiet...

Harjoittelija, liikennejärjestelmäasiantuntija

Väylävirasto

HelsinkiLappeenrantaTampere

Harjoittelijana liikennejärjestelmäasiantuntijan tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti:• valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun liittyvät avustavat tehtävät• liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen ja liik...

Harjoittelija, liikenneturvallisuus

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Harjoittelijana osallistut Väyläviraston erilaisten liikenneturvallisuustehtävien kehittämiseen kahden johtavan liikenneturvallisuusasiantuntijan apuna. Harjoittelun aikana pääset muun muassa laatimaan selvitystä hirvieläinonnetto...

Harjoittelija, lakmiesharjoittelija (ympäristö- ja vahingonkorvausoikeus)

Väylävirasto

Helsinki, Uusimaa

Väyläviraston oikeusyksikköön (Helsinki) haetaan 6 kuukauden harjoitteluun oikeustieteen opiskelijaa. Parhaat valmiudet tehtävään antaa kiinnostus ja vähintään perustiedot ympäristö- ja vahingonkorvausoikeudesta. Harjoittelun aloi...