Lähetyspäivä
Kategoria
Palkka
Työn tyyppi
Taso
Sijainti
Tallenna työpaikka Hae nyt
Yhtiö

Puolustusministeriö

addressOsoiteHelsinki, Uusimaa
KategoriaKoulutus

Työnkuvaus

Työnantaja

Puolustusministeriön tehtävänä on valtioneuvoston osana ja oman hallinnonalansa ohjaajana vastata kansallisesta puolustuspolitiikasta ja kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. Se vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja puolustusvoimien toimintaedellytyksistä. Sen vastuulla on osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan ja Euroopan turvallisuusrakenteisiin vaikuttaminen. Puolustusministeriö vastaa kokonaismaanpuolustuksen koordinoinnista ja kestävästä maanpuolustustahdosta. Se antaa pyynnöstä virka-apua muille viranomaisille.

Puolustusministeriö on savuton työpaikka.

Perustiedot

Tehtävän kesto
Määräaikainen

Alkamisaika
1.11.2023

Tehtävä päättyy
31.12.2027

Määräaikaisuuden syy
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Työaikamuoto
Virastotyöaika

Työpaikkojen lukumäärä
1

Viran sijoittaminen
Virka on viraston yhteinen.

Lisätietoja tehtävästä
Pekka Appelqvist
Tutkimusjohtaja


Leila Maïche-Plathan
Neuvotteleva virkamies


Sijainti
Puolustusministeriö
Eteläinen Makasiinikatu 8
00131
Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus

Puolustusministeriön hallinnonalalla toimii puolustustutkimuksen edistämiseksi Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE). Puolustusministeriössä on haettavana puolustusministeriön yhteinen, puolustuspoliittisen osaston Tutkimus- ja analyysiyksikköön sijoitettu Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristön pääsihteerin määräaikainen virkasuhde ajalle 1.11.2023 - 31.12.2027. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Puolustuspoliittinen osasto vastaa turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintaympäristön kehityksen arvioinnista sekä puolustuspolitiikan perusteiden ja puolustusvoimille annettavien suunnitteluperusteiden tuottamisesta. Osaston toimialaan kuuluvat asiat, jotka koskevat muun muassa puolustuspolitiikkaa, puolustusyhteistyötä, ministeriön strategista suunnittelua, hallinnonalan tutkimus- ja arviointitoimintaa, puolustuskyvyn kehittämistä ja käyttöä, kokonaismaanpuolustusta, sotilaallista kriisinhallintaa, asevelvollisuutta sekä hallinnonalan valmiussuunnittelua.

Puolustuspoliittiseen osastoon kuuluvan tutkimus- ja analyysiyksikön toiminnan tavoitteena on vahvistaa suunnittelun ja päätöksenteon tietopääomaa. Tutkimus-, ennakointi- ja analyysitoiminnon painopisteitä ovat puolustusministeriön toiminta- ja turvallisuusympäristön muutos sekä strategista suunnittelua ja puolustuspolitiikan valmistelua tukevat teemat. Yksikön toiminta perustuu tiiviiseen verkottumiseen ja yhteistyöhön hallinnonalan sisällä sekä tiedeyhteisön ja muiden viranomaisten kanssa. Hanketoiminta perustuu asiantuntijapalveluiden hankintaan ja tutkimusyhteistyöhön.

Vuodesta 1961 toiminut MATINE on laaja-alainen tieteellinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö toimii puolustuspoliittisen osaston tutkimusyksikön johtajan alaisuudessa. Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia neuvottelukunnan toimialaan kuuluvan tutkimustoiminnan asiantuntijaverkostona, edistää neuvottelukunnan toimialaan kuuluvaa tutkimustoimintaa ja yhteistyötä ja tehdä rahoitusesityksiä puolustusministeriölle tutkimushankkeiden toteuttamiseksi.

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerin keskeisenä tehtävänä on ohjata yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa neuvottelukunnan ja sen alaisen laajan asiantuntijaverkosto-organisaation toimintaa sekä vastata neuvottelukunnan tutkimustoimintojen johtamisesta ja kehittämisestä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys tutkimustyöhön ja sen johtamiseen. Säädettynä kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6 §). Lisäksi valtion virkamieslaki 7 § (750/1994) edellyttää, että nimitettävä on Suomen kansalainen.

Säädetyt kielitaitovaatimukset

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi


Suullinen: Erinomainen

Kirjallinen: Erinomainen

Ymmärtäminen: Erinomainen

Ruotsi


Suullinen: Tyydyttävä

Kirjallinen: Tyydyttävä

Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menetyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä puolustustutkimukseen, sen rakenteisiin ja kansalliseen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmään. Eduksi luetaan kokemus suunnitelmallisesta verkoston johtamisesta. Lisäksi tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat näkemyksellisyys monitieteisen toiminnan mahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta, tutkimushallinnon tuntemus, vahvat organisointi-, yhteistyö- ja verkostoitumiskyvyt sekä hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 14 (tehtäväkohtainen palkanosa 4585,71 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut

Puolustusministeriössä on käytössä joustava työaika sekä mahdollisuus osittaiseen etätyöhön. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja tuemme työhyvinvointia mm. kattavan työterveyshuollon sekä liikunta- ja kulttuurietuuden avulla.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja antavat tutkimusjohtaja Pekka Appelqvist p. 0295 140 360 ja palvelussuhteen ehtoihin liittyen neuvotteleva virkamies Leila Maïche-Plathan p.0295 140 438 ti 26.9. klo 14-15 ja pe 29.9. klo 9-10.

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 6.10.2023 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-1234-2023). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana Valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.
Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Muulla tapaa tehtävää hakeneiden tiedot viedään sähköiseen rekrytointijärjestelmään.

Huomioithan, että hakemukset sekä tehtävää hakeneiden nimet ovat julkisia.

Hakuaika päättyy 6.10.2023 16.15
Puolustusministeriö - Edellisenä päivänä - 2023-09-20 04:41

Puolustusministeriö

Helsinki, Uusimaa
Työpaikkasyöte

Myyjä/Myyntiedustaja/Fortum puhelinmyyjä

Proseller Oy

Turku, Varsinais-Suomi

Myyjä/Myyntiedustaja/Helsingin Sanomat

Proseller Oy

Helsinki, Uusimaa

Sales Development Representative

Visma Passeli Oy

Pori, Satakunta

Ympäristönsuojelusuunnittelija, Tapio Strandberg Oy, Vihti

Tapio Strandberg Oy

Vihti, Uusimaa

Kiinteistöpäällikön virka, Joensuun Ev. -Lut. Seurakuntayhtymä, Joensuu

Joensuun Ev. -Lut. Seurakuntayhtymä

Joensuu, Pohjois-Karjala

Kiinteistöpalvelupäällikkö

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA

Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa

Projektikoordinaattori / Henkilöstöyksikkö

Tampereen kaupunki

Tampere, Pirkanmaa

Visual & UI Designer

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA

Helsinki, Uusimaa

Ulkoaluetyöntekijä syys- ja talvikaudelle

Folka Henkilöstöpalvelut

Joensuu, Pohjois-Karjala

Jaa työpaikkoja ystävien kanssa

Aiheeseen liittyvät työt

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerin määräaikainen virkasuhde

Timpuri hirsitalotyömaalle

StaffMill Oy

Tuusula, Uusimaa

8 minuuttia sitten

Task Force- myyjä, koko Suomi (5 paikkaa)

Valokuitunen Oy

Helsinki, Uusimaa

13 minuuttia sitten

Junior-konsultti (Logistiikkaratkaisujen pariin)

EP-Logistics / aTalent

Helsinki, Uusimaa

48 minuuttia sitten

Kattopeltiseppä Vantaalle

Tocca Group Oy

Vantaa, Uusimaa

53 minuuttia sitten

Kalustekantajia työmaalle

VPS Henkilöstöpalvelu

Helsinki, Uusimaa

2 tunteja sitten

Vastuullinen varastotyöntekijä

Barona

Vantaa, Uusimaa

2 tunteja sitten

Hoiva-avustaja, Itäkeskuksen palvelutalo

Helsingin Kaupunki

Helsinki, Uusimaa

3 tunteja sitten

Maalari

VISIO Henkilöstöratkaisut Uusimaa Oy

Espoo, Uusimaa

3 tunteja sitten

Maanrakennustyöntekijä

TS-Talotecs Oy

Vantaa, Uusimaa

3 tunteja sitten

Työt samassa kategoriassa

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerin määräaikainen virkasuhde

Business & Data Analyst F.E.C -rekrytoiva koulutus, Uusimaa

Rastor-instituutin rekrytoivat koulutukset

Uusimaa

juuri nyt

Personal Trainer Vantaan Martinlaaksoon, Fitness24Seven Oy, Vantaa

Fitness24Seven Oy

Vantaa, Uusimaa

8 minuuttia sitten

Lehtori, viestintä, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Helsinki

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Helsinki, Uusimaa

18 minuuttia sitten

Sosiaalisen median koordinaattori

Rantapallo

Helsinki, Uusimaa

28 minuuttia sitten

Lärare inom småbarnpedagogik till Drumsö daghem

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Helsinki, Uusimaa

33 minuuttia sitten

Suomen kielen sijaiskouluttaja

staffpoint.fi

Helsinki, Uusimaa

48 minuuttia sitten

Marketing Artist, Brawl Stars

Supercell

Helsinki, Uusimaa

53 minuuttia sitten

Nuoriso-ohjaaja (Lahelan Terttu)

Tuusulan kunta

Tuusula, Uusimaa

58 minuuttia sitten

Töitä samassa firmassa

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerin määräaikainen virkasuhde

Viestintäasiantuntijan virka

Puolustusministeriö

Helsinki, Uusimaa

7 päiviä sitten

Aiheeseen liittyvät avainsanat

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerin määräaikainen virkasuhde